กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข

กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข

ประกาศราคากลางและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ ของโรงพยาบาลเลาขวัญ

1. แบบรายงานผลการปฎิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อ ปีงบประมาณ 2561
2.แบบรายงานผลการปฎิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561

ประกาศ เสนอราคาวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 19

ประกาศวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ปรับปรุงอาคาร รพสต.บ้านหนองโพธิ์ ต.ดอนตาเพชร อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี 

ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมห้องคลังยาในและห้องแพทย์แผนไทย รพ.สต.บ้านหนองโสน

 

Download แบบสอบทานตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ 2561

© 2018 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ที่อยู่ ถนนแสงชูโต ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000 หมายเลขโทรศัพท์ 034-512961, 034-512417, 034-540631-2 หมายเลขโทรสาร 034-511734 Kanpho