กลุ่มงานประกันสุขภาพ

กลุ่มงานประกันสุขภาพ

ตัวอย่างโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล ปีงบประมาณ 2561 และประกาศฯ+อนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค  รายละเอียดตามไฟล์เอกสารที่แนบพร้อมนี้

ตัวอย่างโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล ปีงบประมาณ 2561 และประกาศฯ+อนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค  รายละเอียดตามไฟล์เอกสารที่แนบพร้อมนี้

© 2018 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ที่อยู่ ถนนแสงชูโต ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000 หมายเลขโทรศัพท์ 034-512961, 034-512417, 034-540631-2 หมายเลขโทรสาร 034-511734 Kanpho