รับสมัครงาน

รับสมัครงาน (27)

เลื่อนวันประกาศผลการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งว่าง  ระดับชำนาญการ  ระดับชำนาญการพิเศษ  ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี (เดิมประกาศผลการคัดเลือกวันที่ 8 ก.พ. 61)

เอกสารดาวโหลด

1.หนังสือเวียน

2.ประกาศรับสมัคร

3.ใบสมัคร (สำหรับตำแหน่ง ผอ.รพ.สต.ระดับชำนาญงานและระดับอาวุโส)

4.ใบขอย้าย (สำหรับตำแหน่ง ผอ.รพ.สต. ระดับชำนาญงาน)

5.เอกสารหมายเลข 3.1 (สำหรับตำแหน่ง ผอ.รพ.สต. ระดับอาวุโส)

6.เอกสารหมายเลข 3.2 (สำหรับตำแหน่ง ผอ.รพ.สต. ระดับอาวุโส)

Page 1 of 2
© 2018 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ที่อยู่ ถนนแสงชูโต ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000 หมายเลขโทรศัพท์ 034-512961, 034-512417, 034-540631-2 หมายเลขโทรสาร 034-511734 Kanpho