Thursday, 14 December 2017 10:08

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการคัดเลือก ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขาพุราง สสอ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี

Written by
Rate this item
(0 votes)
Read 127 times

Latest from กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

© 2018 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ที่อยู่ ถนนแสงชูโต ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000 หมายเลขโทรศัพท์ 034-512961, 034-512417, 034-540631-2 หมายเลขโทรสาร 034-511734 Kanpho