Wednesday, 11 April 2018 14:32

ประกาศคณะอนุกรรมการอำนวยการเลือกและการเลือกตั้งกรรมการ เรื่องการดำเนินการเลือกกรรมการสภาการแพทย์ฯซึ่งเป็นผู้แทนสมาคมหรือมูลนิธิฯ

Written by
Rate this item
(0 votes)
Read 11 times
© 2018 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ที่อยู่ ถนนแสงชูโต ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000 หมายเลขโทรศัพท์ 034-512961, 034-512417, 034-540631-2 หมายเลขโทรสาร 034-511734 Kanpho