Wednesday, 11 April 2018 13:51

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ รายการครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๘ รายการ ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อสนับสนุนให้กับโครงการฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุในพื้นที่ประกาศอำเภอศรีสวัสดิ์ อำเภอท่าม่วง และอำเภอเมือง

Written by
Rate this item
(0 votes)
Read 10 times Last modified on Wednesday, 11 April 2018 13:51
Login to post comments
© 2018 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ที่อยู่ ถนนแสงชูโต ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000 หมายเลขโทรศัพท์ 034-512961, 034-512417, 034-540631-2 หมายเลขโทรสาร 034-511734 Kanpho