Monday, 26 March 2018 14:39

ประกาศราคากลางงานก่อสร้างปรับปรุงห้องประชุม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทับศิลา อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

Written by
Rate this item
(0 votes)
Read 43 times
Login to post comments
© 2018 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ที่อยู่ ถนนแสงชูโต ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000 หมายเลขโทรศัพท์ 034-512961, 034-512417, 034-540631-2 หมายเลขโทรสาร 034-511734 Kanpho