Wednesday, 21 March 2018 11:46

รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่งว่างตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา)

Written by
Rate this item
(0 votes)

เอกสารดาวโหลด

1.หนังสือเวียน

2.ประกาศรับสมัคร

3.ใบสมัคร

4.แบบพิจารณาคุณสมบัติของบุคคลและแบบประเมินคุณลักษณะของบุคคล

5.หนังสือยืนยันของผู้สมัคร

Read 107 times

Latest from กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

© 2018 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ที่อยู่ ถนนแสงชูโต ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000 หมายเลขโทรศัพท์ 034-512961, 034-512417, 034-540631-2 หมายเลขโทรสาร 034-511734 Kanpho