Thursday, 22 February 2018 16:21

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครผู้เข้าอบรมหลักสูตรพัฒนาศักยภาพทางการบริหารสำหรับหัวหน้าฝ่ายการพยาบาล ประจำปีงบประมาณ 2561

Written by
Rate this item
(0 votes)
Read 65 times
© 2018 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ที่อยู่ ถนนแสงชูโต ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000 หมายเลขโทรศัพท์ 034-512961, 034-512417, 034-540631-2 หมายเลขโทรสาร 034-511734 Kanpho