Thursday, 08 February 2018 09:12

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการพยาบาลยาเสพติดแห่งชาติ ครั้งที่ 9 ปี 2561 ระหว่างวันที่ 22 - 23 ก.พ. 2561 ณ โรงแรมดิอิมเพรสน่าน จังหวัดน่าน

Written by
Rate this item
(0 votes)
Read 70 times
© 2018 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ที่อยู่ ถนนแสงชูโต ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000 หมายเลขโทรศัพท์ 034-512961, 034-512417, 034-540631-2 หมายเลขโทรสาร 034-511734 Kanpho