Thursday, 11 January 2018 08:37

รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งว่างระดับชำนาญการ ระดับชำนาญการพิเศษ ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี

Written by
Rate this item
(0 votes)

1.หนังสือเวียน

2.ประกาศรับสมัคร

3.ใบสมัคร

4.ใบขอย้าย

5.เอกสารประกอบการคัดเลือก

6.เอกสารนับระยะเวลาเกื้อกูล

Read 184 times
© 2018 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ที่อยู่ ถนนแสงชูโต ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000 หมายเลขโทรศัพท์ 034-512961, 034-512417, 034-540631-2 หมายเลขโทรสาร 034-511734 Kanpho