Friday, 05 January 2018 15:32

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อส่งผลงานรับการประเมินเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง

Written by
Rate this item
(1 Vote)
Read 66 times

Latest from กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

© 2018 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ที่อยู่ ถนนแสงชูโต ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000 หมายเลขโทรศัพท์ 034-512961, 034-512417, 034-540631-2 หมายเลขโทรสาร 034-511734 Kanpho