คู่มือ/หนังสือ

แผ่นพับ

คู่มือ / เอกสาร RDU

คู่มือการออกบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (OPM)

© 2020 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ที่อยู่ ถนนแสงชูโต ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000 หมายเลขโทรศัพท์ 034-512961, 034-512417, 034-540631-2 หมายเลขโทรสาร 034-511734 Kanpho