ค่าธรรมเนียม พรบ. ยา
ค่าธรรมเนียม พรบ. เครื่องสำอาง
ค่าธรรมเนียม พรบ. สถานพยาบาล
ค่าธรรมเนียม พรบ. สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ
© 2020 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ที่อยู่ ถนนแสงชูโต ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000 หมายเลขโทรศัพท์ 034-512961, 034-512417, 034-540631-2 หมายเลขโทรสาร 034-511734 Kanpho