การใช้ยาอย่างสมเหตุผล (Rational Drug Use : RDU)

จังหวัดกาญจนบุรีมีการดำเนินงานตามโครงการโรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล

โดยการสร้างเครือข่ายโรงพยาบาลและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่งให้มีการใช้ยาอย่างสมเหตุผล

© 2020 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ที่อยู่ ถนนแสงชูโต ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000 หมายเลขโทรศัพท์ 034-512961, 034-512417, 034-540631-2 หมายเลขโทรสาร 034-511734 Kanpho