ทีมเภสัชกรจังหวัดกาญจนบุรี ลงพื้นที่นิเทศงาน รพ.เจ้าคุณไพบูลย์ พนมทวน เพื่อติดตามการดำเนินงานการใช้ยาอย่างสมเหตุผล (RDU) และการผลิตยาสมุนไพร

เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2563 นายวรรณะ วีระผาสุก รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมทีมเภสัชกรจังหวัดกาญจนบุรี ลงพื้นที่นิเทศงาน รพ.เจ้าคุณไพบูลย์ พนมทวน เพื่อติดตามการดำเนินงานการใช้ยาอย่างสมเหตุผล (RDU) และการผลิตยาสมุนไพร
ประชุมติดตามการดำเนินงานด้านเภสัชกรรมและการคุ้มครองผู้บริโภค ประจำเดือนธันวาคม 2562

วันที่ 20 ธ.ค.2562 นายวรรณะ วีระผาสุก รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานการประชุม พบส.เภสัชกรรม เพื่อติดตามการดำเนินงานด้านเภสัชกรรมและการคุ้มครองผู้บริโภคของทุกโรงพยาบาลในจังหวัดกาญจนบุรี

Pharmacy Data Center

© 2020 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ที่อยู่ ถนนแสงชูโต ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000 หมายเลขโทรศัพท์ 034-512961, 034-512417, 034-540631-2 หมายเลขโทรสาร 034-511734 Kanpho