Super User

Super User

แจ้ง ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการรับสมัคร (ใหม่) ปีการศึกษา2563 สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข

อ่านรายละเอียด

สสจ.กาญจนบุรี เปิดรับแจ้งการครอบครองกัญชา ในวันเสาร์ที่ 18 พฤษภาคม 2562 เวลา 9.00-12.00น.

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี แจ้งกำหนดปิดปรับปรุงห้องปฏิบัติการ Sever ในวันที่เสาร์-อาทิตย์ที่ 16-17 กุมภาพันธ์ และวันเสาร์-อาทิตย์ที่ 23-24 กุมภาพันธ์ เพื่อปรับปรุงภายในห้อง Server จึงทำให้ในวันดังกล่าวจะไม่สามารถใช้อินเตอร์เนทได้ จึงเรียนมาเพื่อทราบ

Page 1 of 2
© 2020 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ที่อยู่ ถนนแสงชูโต ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000 หมายเลขโทรศัพท์ 034-512961, 034-512417, 034-540631-2 หมายเลขโทรสาร 034-511734 Kanpho