งานพัสดุ

งานพัสดุ

รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 ไตรมาสที่ 3

 

รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อ ปี 2562

 

รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดจ้าง ปี 2562

Page 1 of 6
© 2019 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ที่อยู่ ถนนแสงชูโต ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000 หมายเลขโทรศัพท์ 034-512961, 034-512417, 034-540631-2 หมายเลขโทรสาร 034-511734 Kanpho