Wednesday, 25 December 2019 14:01

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงพื้นที่ด้านหน้าห้องกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค เพื่อใช้เป็นศูนย์บริการประชาชนงานคุ้มครองผู้บริโภค ที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Written by
Rate this item
(0 votes)
Read 39 times Last modified on Wednesday, 25 December 2019 14:01

Latest from งานก่อสร้าง

Login to post comments
© 2020 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ที่อยู่ ถนนแสงชูโต ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000 หมายเลขโทรศัพท์ 034-512961, 034-512417, 034-540631-2 หมายเลขโทรสาร 034-511734 Kanpho