Friday, 04 October 2019 15:21

ร่างประกาศประกวดราคาซื้อยาร่วมระดับเขต เขตสุขภาพที่ 5 จำนวน 13 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)(ครั้งที่ 2)

Written by
Rate this item
(0 votes)
Login to post comments
© 2020 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ที่อยู่ ถนนแสงชูโต ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000 หมายเลขโทรศัพท์ 034-512961, 034-512417, 034-540631-2 หมายเลขโทรสาร 034-511734 Kanpho