Friday, 24 May 2019 16:33

ประกาศราคากลางก่อสร้างปรับปรุงรั้วตาข่ายถัก ที่ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี

Written by
Rate this item
(0 votes)
Read 116 times Last modified on Tuesday, 28 May 2019 11:15

Latest from งานก่อสร้าง

Login to post comments
© 2019 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ที่อยู่ ถนนแสงชูโต ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000 หมายเลขโทรศัพท์ 034-512961, 034-512417, 034-540631-2 หมายเลขโทรสาร 034-511734 Kanpho