User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

นพ.พนัส โสภณพงษ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมคณะเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ร่วมประชุมทางไกล ผ่านระบบวิดีโอทางไกล (VDO Conference) การชี้แจงแผนตรวจราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จากกะทรวงสาธารณสุข ณ ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรีUser Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

นพ.พนัส โสภณพงษ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วย นพ.สุรวิทย์ ศักดานุภาพ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี นายอนุชา วรหาญ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี เข้าเยี่ยมอาการอาพาธของพระเดชพระคุณราชวิสุทธิเมธี เจ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี และเจ้าอาวาสวัดไชยชุมพลชนะสงคราม (วัดใต้)


User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

รศ.นพ.สุรพงษ์ ตันธนศรีกุล อดีตสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรมของชมรมศิลปะ "งานศิลป์ ถิ่นพหลฯ " ทางชมรมได้คัดเลือกผลงานมาจัดแสดงในวันนี้ จำนวน ๗๐ ภาพ เพื่อเป็นการเผยแพร่ผลงานของสมาชิก และจัดหารายได้เพื่อช่วยซื้ออุปกรณ์การแพทย์ที่ขาดแคลน ให้กับผู้ป่วยหนักในโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา ระหว่างวันที่ 27 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2560 ณ โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา โดยมี นพ.พนัส โสภณพงษ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี นพ.สมเจตน์ เหล่าลือเกียรติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก


User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

นพ.พนัส โสภณพงษ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วย นพ.สุรวิทย์ ศักดานุภาพ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี นายอนุชา วรหาญ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลด่านมะขามเตี้ย เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงาน ปัญหาอุปสรรคและให้กำลังเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานในพื้นที่ โดยมี นพ.ประวัติ กิจธรรมกูลนิจ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลด่านมะขามเตี้ย และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ให้การต้อนรับ 


User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

นายแพทย์พนัส โสภณพงษ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานเปิดการประชุม โครงการสถานพยาบาลต้นแบบการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ประจำปี 2560 ณ ห้องประชุมแผนสิริเวชพันธ์ โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีนางสาวเรวดี ซีฮาน ประกันสังคมจังหวัดกาญจนบุรี กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ นอกจากนั้นยังมีนายแพทย์สมเจตน์ เหล่าลือเกียรติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา นายแพทย์กิตติ อินทราสุขพร รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา หัวหน้าส่วนราชการ คณะแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ ผู้เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมกันเป็นจำนวนมาก


© 2017 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ที่อยู่ ถนนแสงชูโต ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000 หมายเลขโทรศัพท์ 034-512961, 034-512417, 034-540631-2 หมายเลขโทรสาร 034-511734 Kanpho