องค์กรปลอดภาชนะโฟมบรรจุอาหาร 100%

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

นายแพทย์พนัส โสภณพงษ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานมอบใบประกาศเกียรติคุณแก่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าม่วง สำนักงานาธารณสุขอำเภอไทรโยค สำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีสวัสดิ์ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ่อพลอย สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพนมทวน และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอห้วยกระเจา ที่เป็นองค์กรปลอดภาชนะโฟมบรรจุอาหาร 100% "ระดับเงิน" เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธุ์ 2561 ณ ห้องประชุมสุรพงษ์ ตันธนศรีกุล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี


© 2018 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ที่อยู่ ถนนแสงชูโต ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000 หมายเลขโทรศัพท์ 034-512961, 034-512417, 034-540631-2 หมายเลขโทรสาร 034-511734 Kanpho