องคมนตรี ตรวจเยี่ยม รพ.ห้วยกระเจาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

พอ.อ.อ.ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี  ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลห้วยกระเจา เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จ.กาญจนบุรี โดยมี คณะผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข นพ.กิตติศักดิ์ กลับดี ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข นพ.พิศิษฐ์ ศรีประเสริฐ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 5 นพ.กิตติ กรรภิรมย์ สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 5 นพ.พนัส โสภณพงษ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ข้าราชการฝ่ายปกครอง คณะเจ้าหน้าที่ รพ.ห้วยกระเจาฯ อสม. และผู้นำชุมชนในพื้นที่ร่วมให้การต้อนรับ ทั้งนี้นายสมบูรณ์ จันทร์สว่าง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลห้วยกระเจาฯ ได้นำเสนอผลการดำเนินงานด้านการแพทย์และสาธารณสุข เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2561


© 2018 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ที่อยู่ ถนนแสงชูโต ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000 หมายเลขโทรศัพท์ 034-512961, 034-512417, 034-540631-2 หมายเลขโทรสาร 034-511734 Kanpho