Kick off Happy Money Program เป็นของขวัญปีใหม่

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

นายไพฑูรย์  วิไลวรรณ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานเปิดตัวโครงการคลินิกสุขภาพทางการเงินและความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัยของบุคลากรสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ในการประชุมแผนสร้างเสริมสุขภาพทางการเงิน (Happy Money Program) สำหรับบุคลากรสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี โดยมีเจ้าหน้าที่การเงินหรือผู้แทนจากโรงพยาบาล 16 แห่ง และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ 13 แห่ง รวมทั้งผู้สนใจเข้าร่วมประชุมจำนวนมาก ณ ห้องประชุมสุรพงษ์ ตันธนศรีกุล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี


© 2018 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ที่อยู่ ถนนแสงชูโต ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000 หมายเลขโทรศัพท์ 034-512961, 034-512417, 034-540631-2 หมายเลขโทรสาร 034-511734 Kanpho