แถลงข่าวเปิดโครงการแก้ไขปัญหาวัณโรคจังหวัดกาญจนบุรี

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

นพ.พนัส โสภณพงษ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมแถลงข่าวเปิดโครงการแก้ไขปัญหาวัณโรคจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกับสโมสรโรตารี่มณีกาญจน์“สู่เป้าหมายการยุติวัณโรคของจังหวัดกาญจนบุรี”โดยกระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดเป็นนโยบายและจัดทำแผนยุทธศาตร์วัณโรคระดับชาติ พ.ศ.2560-2564 โดยมีเป้าหมายลดอัตราป่วยร้อยละ 12.5 ต่อปี หรือจากอัตราป่วย 171 ต่อประชากรแสนคน ในปี 2557 ให้เหลือ 88 ต่อประชากรแสนคนภายในปี 2564 โดยเน้น 5 เรื่องสำคัญ คือ 1.เร่งรัดค้นหาผู้ติดเชื้อวัณโรคและผู้ป่วยวัณโรคให้ครอบคลุม 2.ลดอัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยวัณโรค 3.พัฒนาศักยภาพของบุคลากร 4.สร้างกลไกลบริหารอย่างยั่งยืน และ 5.ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา นวัตกรรมการป้องกันดูแลรักษาวัณโรค โดยดำเนินการร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และชุมชน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายสูงสุด คือ “เมืองไทยปลอดวัณโรค” และยุติปัญหาวัณโรค ภายในปี พ.ศ.2578 ณ โรงแรมพีลูส อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี


© 2018 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ที่อยู่ ถนนแสงชูโต ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000 หมายเลขโทรศัพท์ 034-512961, 034-512417, 034-540631-2 หมายเลขโทรสาร 034-511734 Kanpho