แสดงความยินดีแก่โรงพยาบาลผ่านการรับรองคุณภาพโรงพยาบาลตามมาตรฐาน HA

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

นพ.พนัส  โสภณพงษ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีให้แก่ 3 โรงพยาบาล ได้แก่ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต โรงพยาบาลท่ากระดาน และโรงพยาบาลศุกร์ศิริศรีสวัสดิ์ ที่ผ่านการรับรองคุณภาพโรงพยาบาลตามมาตรฐาน HA จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล ทำให้โรงพยาบาลทุกแห่งของกาญจนบุรีผ่าน HA ร้อยละ 100 เป็นการพัฒนาระบบบริการสุขภาพให้ประชาชนได้เข้าถึงโรงพยาบาลที่มีคุณภาพ นับเป็นประโยชน์สูงสุดของคนไข้ ช่วยลดความเหลื่อมล้ำในการเข้ารับการรักษาด้วยมาตรฐานเดียวกัน ณ ห้องประชุมสุรพงษ์ ตันธนศรีกุล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี


© 2018 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ที่อยู่ ถนนแสงชูโต ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000 หมายเลขโทรศัพท์ 034-512961, 034-512417, 034-540631-2 หมายเลขโทรสาร 034-511734 Kanpho