ออกติดตามเยี่ยมจุดตรวจหลัก

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

นพ.พนัส โสภณพงษ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี คณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลมะการักษ์ และสำนักงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาญจนบุรี ออกติดตามเยี่ยมจุดตรวจหลัก จุดที่ 1 จุดตรวจสามแยกเกาะบุก และจุดที่ 2 จุดตรวจเอราวัณ ในเขตอำเภอศรีสวัสดิ์ เพื่อเป็นกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 รวมทั้งให้คำปรึกษา รับฟังข้อคิดเห็นและแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานในพื้นที่ ให้การป้องกันลดอุบัติเหตุทางถนนมีประสิทธิภาพดี ลดการสูญเสียจากการบาดเจ็บ/เสียชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนจากอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่


© 2018 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ที่อยู่ ถนนแสงชูโต ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000 หมายเลขโทรศัพท์ 034-512961, 034-512417, 034-540631-2 หมายเลขโทรสาร 034-511734 Kanpho