ประชุมคณะกรรมการโครงการสุขศาลาพระราชทานโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ห้องประชุมเอราวัณ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโครงการสุขศาลาพระราชทานโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อชี้แจงนโยบาย/แนวทางการดำเนินงานสุขศาลาพระราชทาน รายงานผลการดำเนินงานของหน่วยงานเครือข่ายที่เกี่ยวข้องในปีที่ผ่านมา พร้อมปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข พร้อมทั้งเตรียมการจัดตั้งสุขศาลาพระราชทานฯ ณ ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนท่าผู้หญิงมณีรัตน์ บุนนาค อำเภอสังขลับุรี จังหวัดกาญจนบุรี


© 2018 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ที่อยู่ ถนนแสงชูโต ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000 หมายเลขโทรศัพท์ 034-512961, 034-512417, 034-540631-2 หมายเลขโทรสาร 034-511734 Kanpho