นพ.สสจ.กาญจนบุรี บรรยายพิเศษให้ความรู้แก่นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

นายแพทย์พนัส โสภณพงษ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี บรรยายพิเศษให้ความรู้เกี่ยวกับระบบบริการ การบริหารงาน ขอบเขตการให้บริการสาธารณสุขทุกระดับ แก่นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4 คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล ในการออกฝึกปฏิบติงานวิชาเวชศาสตร์ชุมชน เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธุ์ 2561 ณ ห้องประชุมสุรพงษ์ ตันธนศรีกุล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี


© 2018 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ที่อยู่ ถนนแสงชูโต ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000 หมายเลขโทรศัพท์ 034-512961, 034-512417, 034-540631-2 หมายเลขโทรสาร 034-511734 Kanpho