อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ติดตามการดำเนินงานสุขศาลาพระราชทาน

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

พญ.ประนอม คำเที่ยง อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และคณะ ลงพื้นที่เพื่อประชุมหารือการจัดตั้งและการดำเนินงานสุขศาลาพระราชทานศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนท่านผู้หญิงมณีรัตน์ บุญนาค อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ระหว่างวันที่ 6-7 กุมภาพันธ์ 2561 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ได้รับมอบหมายจากระทรวงสาธารณสุขให้ดำเนินโครงการสุขศาลาพระราชทานโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ร่วมกับกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน และสำนักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมี ดร.นพ.พิศิษฐ์ ศรีประเสริฐ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ นายแพทย์พนัส โสภณพงษ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี และคณะผู้บริหารให้การต้อนรับ


© 2018 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ที่อยู่ ถนนแสงชูโต ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000 หมายเลขโทรศัพท์ 034-512961, 034-512417, 034-540631-2 หมายเลขโทรสาร 034-511734 Kanpho