ประกวด อสม.ระดับชาติ

นพ.ภานุวัฒน์ ปานเกตุ รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ประธานประธานคณะกรรมการคัดเลือก...

ประชุมคณะทำงานป้องกันและแก้ไขปัญหาสุขภาพ กรณีการปนเปื้อนสารตะกั่วในลำห้วยคลิตี้

นพ.พนัส โสภณพงษ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี นายอนุชา วรหาญ...

กิจกรรมเปิดพื้นที่โรงงานกระดาษเก่า

วันนี้ (15 กุมภาพันธ์ 2561) เวลา 11.00 น. ที่ด้านหลังโรงงานกระดาษเก่า สะพานพหลพลพยุหเสนา ถ.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี...

ประชุมคณะกรรมการโครงการสุขศาลาพระราชทานโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ห้องประชุมเอราวัณ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์...

ดูงานการดำเนินงานการจัดการสุขภาพชุมชนบ้านปอเชียง

พญ.ประนอม คำเที่ยง อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข และคณะ...

นพ.สสจ.กาญจนบุรี บรรยายพิเศษให้ความรู้แก่นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4

นายแพทย์พนัส โสภณพงษ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี บรรยายพิเศษให้ความรู้เกี่ยวกับระบบบริการ การบริหารงาน...

  1. ข่าวประชาสัมพันธ์
  2. จัดซื้อ - จัดจ้าง
  3. รับสมัครงาน
  4. แบบฟอร์มงานการเจ้าหน้าที่
  5. ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง

Health Data Center

© 2018 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ที่อยู่ ถนนแสงชูโต ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000 หมายเลขโทรศัพท์ 034-512961, 034-512417, 034-540631-2 หมายเลขโทรสาร 034-511734 Kanpho