สาธารณสุขนิเทศ เขตสุขภาพที่ 5 ตรวจเยี่ยมกาญจนบุรี

นพ.กิตติ กรรภิรมย์ สาธารณสุขนิเทศ เขตสุขภาพที่ 5 กระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยคณะจากเขตสุขภาพที่ 5...

วันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ อำเภอเมืองกาญจนบุรี

นายอนุชา วรหาญ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานเปิดงานเนื่องในวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ...

แสดงความยินดีกับ อสม.ดีเด่น

นพ.พนัส โสภณพงษ์...

อสม.ดีเด่น ระดับภาค ประจำปี 2561

นางสาวจันทัน ด้วงเดช เข้ารับรางวัลอาสาสมัครสาธารณสุขดีเด่นระดับภาค สาขาส่งเสริมสุขภาพ จาก นพ.เจษฎา...

ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ให้กำลังใจผู้เข้าประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE

นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมให้กำลังใจผู้เข้าประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE...

ประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE จังหวัดกาญจนบุรี

นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี นพ.พนัส โสภณพงษ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี นายชูชาติ...

  1. ข่าวประชาสัมพันธ์
  2. จัดซื้อ - จัดจ้าง
  3. รับสมัครงาน
  4. แบบฟอร์มงานการเจ้าหน้าที่
  5. ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด

Health Data Center

© 2018 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ที่อยู่ ถนนแสงชูโต ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000 หมายเลขโทรศัพท์ 034-512961, 034-512417, 034-540631-2 หมายเลขโทรสาร 034-511734 Kanpho