วันยุทธหัตถี ประจำปี 2561

วันนี้ (18 มกราคม 2561) เวลา 07.00 น. ที่บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ตำบลดอนเจดีย์ อำเภอพนมทวน...

วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ประจำปี 2561

นายไพฑูรย์ วิไลวรรณ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี...

ประชุมหารือคณะกรรมการดำเนินโครงการมหกรรมการแพทย์แผนไทย

วันนี้ (16 มกราคม 2561) เวลา 14.00 น.ที่ห้องประชุมสุรพงษ์ ตันธนศรีกุล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี นพ.พนัส...

ทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี รพ.สต.บ้านหนองปลิง อ.เลาขวัญ

รศ.นพ.สุรพงษ์ ตันธนศรีกุล อดีตสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดกาญจนบุรี นายอนุชา วรหาญ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ...

องคมนตรี ตรวจเยี่ยม รพ.ห้วยกระเจาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

พอ.อ.อ.ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี  ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลห้วยกระเจา เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จ.กาญจนบุรี โดยมี...

Kick off Happy Money Program เป็นของขวัญปีใหม่

นายไพฑูรย์  วิไลวรรณ...

  1. ข่าวประชาสัมพันธ์
  2. จัดซื้อ - จัดจ้าง
  3. รับสมัครงาน
  4. แบบฟอร์มงานการเจ้าหน้าที่

Health Data Center

© 2018 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ที่อยู่ ถนนแสงชูโต ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000 หมายเลขโทรศัพท์ 034-512961, 034-512417, 034-540631-2 หมายเลขโทรสาร 034-511734 Kanpho